Home » Tag Archives: Oracle

Tag Archives: Oracle

Επένδυση 1,4 δισ. δολαρίων κάνει η Oracle, για την εκπαίδευση στην επιστήμη των υπολογιστών στην ΕΕ.

Την πρωτοβουλία «Digital Skills and Jobs Coalition», μία συνεργασία πολλών φορέων και οργανισμών, με σκοπό την ενίσχυση της επάρκειας γνώσεων στον τομέα της επιστήμης των υπολογιστών (CS) και της σύνταξης κώδικα προγραμματισμού σε όλα τα επίπεδα της ροής προσωπικού στην Ευρώπη, παρουσίασαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο οργανισμός DIGITALEUROPE.

Read More »

Στις 22 Νοεμβρίου τo Oracle Cloud Day στην Αθήνα.

Το Cloud είναι πλέον η πραγματικότητα, όχι απλά μια τάση, και εξελίσσεται σε ένα νέο καθεστώς για τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς. Επηρεάζει τόσο την τεχνολογική υποδομή, με την αξιοποίηση λύσεων στην αιχμή της τεχνολογίας, όσο και το επιχειρηματικό μοντέλο ενός οργανισμού.

Read More »

Στην Αθήνα το Κέντρο Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας της Oracle.

Το Κέντρο, το οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Σεπτέμβριο του 2016, καλύπτει την ταχέως αυξανόμενη ζήτηση για λύσεις εταιρικής ασφάλειας και τις αντίστοιχες υπηρεσίες σχεδιασμού αρχιτεκτονικής και υλοποίησης, οι οποίες παρέχονται από το Oracle Consulting στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή που περιλαμβάνει την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Μάλτα, τα Βαλκάνια, τη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων των χωρών του Κόλπου, τη Σαουδική ...

Read More »